VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Adresas: Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius
Konsultacijų centro portalas
Tel. (8 5) 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt
Įmonės kodas 124110246, PVM mokėtojo kodas LT241102419
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įgaliojimo sudarymas ir registravimas Įgaliojimų registre

Įgaliojimo sudarymo ir registravimo paslaugos teikiamos per Registrų centro savitarną.

Pastebėjus sutrikimus kreipkitės adresu info@registrucentras.lt.

Pagrindinė informacija

Trumpas aprašymas Įgaliojimus, kuriems nėra būtinas patvirtinimas notarine tvarka, fiziniai ar juridiniai asmenys gali sudaryti informacinių technologijų priemonėmis. Šie įgaliojimai duodami juos įregistruojant Įgaliojimų registre. Prašymai dėl informacinių technologijų priemonėmis sudarytų įgaliojimų pabaigos arba dėl notarų ar konsulinių pareigūnų patvirtintų ar notarų patvirtintiems prilyginamų įgaliojimų pabaigos Įgaliojimų registrui gali būti pateikiami informacinių technologijų priemonėmis.
Suteikimo trukmė Informacinių technologijų priemonėmis sudarytas įgaliojimas registre įregistruojamas jo pateikimo registrui (sudarymo) momentu, išskyrus atvejus, kai nėra gautas atlyginimas už įgaliojimo įregistravimą.
Atlyginimo dydis Įgaliojimo įregistravimas – 3,69 Eur.
Įgaliojimas išregistruojamas neatlygintinai.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. liepos 8 d. nutarimas Nr. 763 „Dėl Atlyginimo už valstybės įmonės Registrų centro tvarkomų registrų objektų registravimą, šių registrų ir Nekilnojamojo turto kadastro duomenų, informacijos, dokumentų ir (ar) jų kopijų tvarkymą dydžių sąrašo patvirtinimo“
Paslaugos teikėjas Valstybės įmonė Registrų centras
Asmens duomenų apsauga Informaciją apie fizinio asmens duomenis, tvarkomus valstybės įmonėje Registrų centre, rasite čia
Pastaba Įgaliojimo teisėtumas netikrinamas. Institucijos, įstaigos ar asmenys, kuriems pateikiamas informacinių technologijų priemonėmis sudarytas įgaliojimas, sprendžia, ar įgaliojimas atitinka teisės aktuose nustatytos formos ir turinio reikalavimus.